header blog

Mycorrhiza

08-11-2019

Mycorrhiza

Voor veel bloemen- en groentegewassen die in kassen worden geteeld is de grond van geen of weinig belang. Door de opkomst van substraatteelten (matten met steenwol, potten met kokos of andere mengsels, of zelfs waterteelt zoals bij tulpen) is de vollegrondsteelt sterk afgenomen. Maar niet voor een teelt als matricaria. En daarom zijn we zuinig op onze kasgrond.

In week 44 zijn we begonnen met een proef. Wij laten de matricaria’s opkweken door plantenleverancier Florensis en we hebben hen gevraagd om een aantal trays te behandelen met organische meststoffen van PHC Health Cure. Daar zijn ook mycorrihzaschimmels bijgevoegd omdat we willen kijken of dit een positief effect heeft op de groei. Regelmatig zullen er monsters worden genomen om te zien of de schimmel zich in de grond gaat voortplanten. In week 46 wordt er opnieuw een aantal behandelde matricaria’s geplant.

Afgelopen week zijn we er achter gekomen dat de wortels die in de eerste dagen na het planten zijn gevormd afsterven door pythiumachtige verschijnselen. De eerste gedachte is nu dat dit komt door een te grote gietbeurt in de eerste week na het planten. Daarom is nu besloten om langer door te gaan met gietbeurten van 3-4 liter per 1 à 2 dagen, afhankelijk van de zoninstraling. Bij een vak is wel een grote gietbeurt gegeven, met een middel erin om het bicarbonaatgehalte in de grond te verlagen. Het niet gebruiken van bestrijdingsmiddelen tegen een schimmelziekte als pythium vraagt wellicht om een andere teeltwijze. We gaan het ontdekken.

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close