header blog

.

01-12-2022

'Is het geen idee om onze bloemen in papieren hoezen te gaan verpakken? Er zijn klanten die erom vragen en in het kader van verduurzaming en aandacht voor het milieu lijkt het mij geen verkeerde keuze.' Daar moesten we eerst eens even over nadenken...

Want hoeveel kost dat eigenlijk? Zijn we duurder uit dan met de plastic hoezen die we op dit moment gebruiken? En nog belangrijker: Zijn papieren hoezen echt beter voor het milieu?

Dat laatste is nog niet zo maar het geval, bleek uit verder onderzoek. Alles bij elkaar genomen blijken plastic hoezen zelfs minder schadelijk te zijn voor het milieu dan papieren hoezen. Er is echter één maar: Dan moet het plastic wel netjes ingezameld en verwerkt worden. Verdwijnt het in de plastic soep dan is het natuurlijk een ander verhaal.

Maar hoe zit dat met papier? Stel dat het in de natuur terecht komt, verteert het dan ook goed? Om dat te onderzoeken hebben we zelf een plastic en een papieren hoes acht weken in onze teeltgrond begraven. De uitkomst daarvan was duidelijk: Plastic verteert niet, zoals verwacht, papier wel. Nog niet volledig in deze korte tijd maar het proces was al flink in gang gezet.

Het heeft ons aangezet om inderdaad te gaan overstappen van plastic op papier. Eenzijdig bedrukt met alleen de kleur wit (wit is geen kleur :-p) om de milieubelasting zoveel mogelijk te beperken. Medio voorjaar 2023 hopen we al onze bloemen op deze wijze te verpakken. Het kost een paar centen (meer) maar dan heb je ook wat.

Share this article:

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close